Поднесени предлози/прашања/коментари/жалби и нивни одговори


Во прилог јавно достапните предлози и коментари, со одговор на истите од страна на Министерството за труд и социјална политика.

Број 
Тип барање 
Категорија 
Датум на поднесување 
Поднесено од 
Статус на барање 
Датум одговорено 
  
xv
 
xv
xv
xv
ExpandQ/4ПрашањеДруго13/09/2019 Илчо ТрајаноскиПристигнато 
ExpandQ/3ПрашањеСоцијални услуги06/09/2019Марјан ПеевОдговорено06/09/2019
ExpandQ/2ПрашањеПред училишно згрижување и воспитание05/08/2019Мартин ИнженерингОдговорено05/08/2019
ExpandQ/1ПрашањеПред училишно згрижување и воспитание05/08/2019Инком Инженеринг ДООЕЛ СкопјеОдговорено05/08/2019
ExpandZ/1ЖалбаПред училишно згрижување и воспитание04/07/2019Satki MiftaroskiОдговорено04/07/2019